آموزش حرکت دست کرال سینه

اکادمی شنا ایران
وضعیت بدن و سر در کرال سینه
آبان ۱۱, ۱۳۹۶
آشنایی با تعدادی از اصطلاحات تمرینات شنا
آبان ۱۱, ۱۳۹۶
آکادمی شنای ایران- آموزش حرکت دست کرال سینه

آموزش حرکت دست کرال سینه به عنوان عامل اصلی حرکت در این شنا از اهمیت بالایی برخوردار است. حرکت کامل به صورت متناوب و پیوسته صورت میگیرد. دست در امتداد شانه وارد آب میشود.

در این وضعیت کمی از ناحیه آرنج خم میشود تا شیبی از ناحیه آرنج تا مچ ایجاد گردد. سر انگشتان در ابتدا و به دنبال آن مچ تا آرنج وارد آب شده تا منطقه شروع حرکت فرا رسد. این منطقه حدودا ۱۵ سانتی متر زیر آب است که به دنبال آن عملیات دست در زیر آب آغاز میشود.

در ادامه دست به صورت رو به عقب و رو به پایین حرکت میکند. در این حالت آرنج بالا است. زمانیکه دست و بازو هم تراز با شانه شدند حرکت از کشش به رانش تبدیل میگردد. در این حالت دست حرکت رانش خود را ادامه میدهد و این رانش تا منطقه رانها ادامه می یابد.

عمل بازگشت دست از روی آب باید به صورت پیوسته و روان انجام پذیرد. ابتدا دست و به دنبال آن آرنج از آب جدا میشود. آرنج صاف بوده و دست به صورت راحت و بر روی مسیری مستقیم به سمت جلو تا منطقه ورود حرکت میکند

حرکت دست در کرال سینه

تعویض منظم حرکت دستها در شنای کرال سینه موجب پیشروی در آب می شود .هنگامی که یکدست حرکت کشش را در داخل آب انجام می دهد ، در همان زمان دست دیگر درخارج از آب آماده ورود در آب می شود . تا یک دست ، دست دیگر را لمس نکرد نباید، از آب خارج شود .

لازم است به یک موضوع خوب توجه شود و آن اینست که چه در داخل و چه در خارج از آب همیشه آرنج بالاتر از مچ دست قرار دارد، ولی این تکنیک جای خودرا با روش کنونی که مکثی در کشش دست وجود ندارد ، داد . به طوری که دستها پشت سر هم عمل کشش زیر آب را انجام می دهند . کشش ، منتظر ورود دست دیگر به آب نمی شود و نتیجه ی بهتری را در پیشروی حاصل می نماید

بهترین میزان ورود دست به آب موقعی است که دست زیر آب نیمی از کشش زیر آب را انجام داده است، زیرا در این حالت در هیچ لحظه دست توقف نداشته و حرکتی دائمی درحال کشش خواهد داشت.

مناسبت ترین میزان زاویه آرنج در موقع کشش زیر آب بین ۹۰ تا ۱۰۰ درجه است.

برای آموزش حرکت دست کرال سینه مربی باید کنترل نماید که شاگرد شکستگی دست در داخل آب را انجام دهد، بدین ترتیب که دست در آب وارد شده ، تقریباٌ کشیده می شود .

کشش شروع شده و در همین حال خمیده میگردد ( حداکثر ۱۰۰ درجه در خمیده ترین محل ) و شروع به باز شدن نموده تا موقعی که دوباره تقریباٌ صاف گردیده و قصد خروج از آب را می نماید . باید دقت شود در موقع ورود دست در آب نباید جلوی صورت وارد آب شود ، چون کشش کمتری در پیشروی آب دارد و همچنین در موقع ورود دست در آب آرنج و بازوی دست باید به گوشها نزدیک باشد .

ابتدا شست وارد آب می شود ، این عمل باعث می گردد که آرنج در بالا قرار گیرد . و این کار لازمه ی کرال صحیح است . بالا آمدن آرنج ادامه می یابد تا موقعی که انگشتان دست نیز از آب خارج گردد.

وضعیت دستها طوری است که انگار جسمی مانند تخم مرغ را گرفته است یا اینکه دستها دور یک بشکه می چرخد ، سعی کنید بازو را به سر و گوشها نزدیک سازید .

نکته ی دیگر که هنگام حرکت دست باید به آن توجه داشت این است که کف دست را هنگام خارج شدن از آب باید به خارج چرخانیده شود . این عمل باعث تسهیل در بالا نگاهداشتن آرنج می شود .

در این جا نیز می توان در خشکی به تمرین حرکت دستها پرداخت و سپس در آب آن را کامل کرد .

دست ها در کرال سینه

علت بالا نیامدن آرنجها در بیشتر شاگردان ( به خصوص بزرگسالان ) اینست که مفصل شانه آنها دارای جنبش پذیری (Flexibility) کافی نیست. بعضی دیگر از کارآموزان برای بالا آوردن و نگه داشتن آرنجها قسمتی از شانه را هم از آب خارج می سازند که روش درستی نیست . در این جا نیز می توان در خشکی به تمرین حرکت دستها پرداخت و سپس در آب آن را کامل کرد.

حرکت دست کرال در سه مرحله انجام می گیرد :

اول مرحله کشش ، دوم مرحله فشار، سوم مرحله خارج از آب

می توان مرحله کشش و فشار را به صورت S خوابیده انگلیسی نشان داد .

هماهنگی حرکت دست ها در شنای کرال سینه

۱- در کرال هماهنگی بین حرکات دست و پا اهمیت بسیار دارد . در حالت کلی به ازای یک دایره ی کامل که دو دست می پیمایند ، پاها ۶ ضربه به آب می زنند و قاعدتاٌ این ریتم باید مراعات شود . و در این مرحله حرکات دست و پاها با هم تنظیم و هماهنگی پیدا کنند.

۲- موقعی که کشش دست انجام گرفت، بنا به مقتضیات فردی ریتم حرکات پا دو الی شش ضربه خواهد داشت. کشش دست در آب منجر به پیشروی بدن در آب می شود.حرکت پا و یا ضربه پا در آب ثبات و تکیه بدن را از نظر حفظ تعادل فراهم می نماید. علاوه بر آن حرکت پا از فرورفتن و منحرف شدن پایین تنه در آب جلوگیری می نماید. هر بار که یک دست از آب خارج شد پای همان طرف عمل ضربه زدن به پایین را انجام می دهد.
چرخش در محور طولی بدن باعث آسانی به جلو راندن بدن وبالا گرفتن آرنج خواهد شد . چرخش بدن به خصوص برای شناگرانیکه مفصل شانه آنها . انعطاف پذیری کافی ندارد بسیار مفید است

۳- از نکات مهم دیگر لحظه ورود به آب است. یعنی بدانیم موقعیت دستها نسبت به یکدیگر چگونه است یا موقعی که یک دست در حال کشش است، دست دیگر در چه مرحله ای قرار دارد؟بهترین میزان ورود دست به آب موقعی است که دست زیر آب نیمی از کشش زیر آب را انجام داده است. زیرا در این حالت در هیچ لحظه دست توقف نداشته و حرکت دائمی در حال کشش خواهد داشت

۴- تمرین حرکت هواگیری در خشکی و درآب بایستی آنقدر تکرار شود که شاگرد به راحتی اینکار را انجام دهد در غیر این صورت در مرحله ی بعدی که می خواهد حرکات دست و پا را که قبلا فرا گرفته با هواگیری توام نماید با اشکال مواجه می شود . ایجادهماهنگی بین هواگیری و حرکات دست و پا مستلزم تمرین زیاد درهر یک از قسمت های گفته شده است .

۵- درکرال هماهنگی بین حرکات دست ، پا و تنفس اهمیت بسیار دارد . در حالت کلی به ازای یک دایره ی کامل که دو دست می پیمایند پاها ۶ ضربه به آب می زند و باید این ریتم مراعات شود .
در ضمن دست راستتان را به عقب بیاورید و به محض آن که دست راستتان را از آب خارج می کنید صورت خود را به راست چرخانده و به سرعت از راه دهان نفس بکشید .اما هرگز سرتان را زیاد از آب خارج نسازید و حتما در این وضعیت باید گوش چپ در آب قرار گیرد .

۶- در مرحله ی بالا یا گفته شده مربی باید توجه داشته باشد که حین هواگیری تکنیک حرکت دست کرال سینه دچار اشتباه نگردد و اگر در این مرحله حرکات دست و هواگیری خوب هماهنگ شود اضافه نمودن حرکات پا به آنها کار مشکلی نخواهد بود . اگر چه معمولا کار آموز شناگر آنقدر متوجه هواگیری می شود که حرکت پاها یا قطع شده یا ضعیف زده می شد . در این حالت است که مربی لازم است مرتب ادامه ی حرکات پا را به کارآموز گوشزد نماید و به طور دقیق تکنیک هواگیری را زیر نظر داشته و تک تک آنها را به کارآموز هشدار دهد .اما در ضمن این حرکات اخیر مرتبا هوا را از راه بینی به آب رها کنید به طور مسلم حرکت تهاجمی شما در آب باعث خواهد شد که جلوی صورت شما کمی در آب پایین رفته و عمل بازدم بهتر انجام یابد اما قسمت اعظم هوای شش های شما وقتی خارج خواهد شد که نوبت تنفس بعدی فرا رسد که در آن موقع ابتدا بقیه هوا را با سرعت تمام به وسیله ی دهان از ریه خارج کرده و سپس به سرعت نفس می کشید. لازم به یادآوری است که هر قدر دست و یا صورت شما خارج از آب واقع شود و یا اینکه پا ضعیف زده شود از راندمان شنا می کاهد و باید با تمرینات زیاد آنها را به حداقل رساند.

بنابراین در مرحله ی آخر از کارآموز شناگر می خواهیم که ابتدا روی آب سر بخورد و بعد پا بزند ، سپس حرکت دست را به حرکت پاها اضافه نماید و درهمان حال با دقت زیاد اقدام به هواگیری نماید. به خودتان امیدوار باشید و به یاد داشته باشید که گروه عجله کنندگان زود متوقف می شوند، این کار را آنقدر تکرار کنید و ادامه دهید تا اینکه بتواند شنای کرال سینه را به طور کامل انجام دهید

تمرین شماره ۱

دست ها در کرال سینه

۱- راه رفتن و خم نمودن بالا تنه به جلو به طوری که صورت در داخل آب قرار گیرد. حرکت دستها به طور متناوب و بدون تنفس است.
این عمل در قسمت کم عمق استخر صورت می گیرد .

تمرین شماره ۲

دست ها در کرال سینه

۲- تمرینات ترکیبی دو نفره : در حالی که کارآموز شناگر به روی سینه در سطح آب قرار گرفته، کمک کننده مچ پای او را با دو دست می گیرد. در این حالت کارآموز شناگر همزمان حرکت دست کرال را به طور متناوب انجام می دهد .

 

هماهنگی در شنای کرال سینه

  1. زمانبندی حرکت دستها و پاها به صورت نرمال صورت میگیرد.
  2. در صورت عمومی شنای کرال سینه به ازای هر دوره حرکت هر دست حرکت پا صورت میگیرد که سه تای آن مربوط به یک پا و سه تای دیگر مربوط به پای دیگر میباشد.
  3. به محض اینکه یک دست حرکت کشش را آغاز میکند پای مخالف ضربه رو به پایین را آغاز میکند.

نکات مهم در شنای کرال سینه

۱- در هنگام تنفس برای نفس گیری از دهان و برای خالی نمودن نفس از بینی استفاده نمایید.
۲- حرکت پا باید در زیر آب صورت گیرد. پاها بسیار آرام در زیر آب حرکت میکنند و نقش آنها در نگهداشتن بدن در حالت افقی است. لذا در هنگام انجام تمرینات توجه نمایید که پاها در هنگام حرکت اصلا نباید صدا ایجاد نمایند.
۳- این شنا را با حرکت پاها آغاز نمایید.
۴- در هنگام انجام حرکت دستها به نحوه حرکت شانه ها نیز توجه نمایید. چرخش شانه ها در هنگام حرکت دستها باید وجود داشته باشد. دستها باید تا ناحیه   – نشیمنگاه به سمت عقب حرکت نمایند و بعد از آن از آب خارج شوند.
۵- دست در زیر آب مانند پارو میباشد. لذا انگشتان دست در زیر دست باید به هم چسبیده باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *