درخواست همکاری

در صورتی که دارای مدارک مدرسی و یا مربی گری شنا، شیرجه، واترپلو، نجات غریق، ماسور و یا ماسیس می باشید؛ می توانید با پر کردن فرم زیرین همین برگه، رزومه و مدارک خود را برای ما ارسال نمایید. کارشناسان ما پس از بررسی مدارک شما، در صورت دارا بودن شرایط مورد نظر این آکادمی جهت هماهنگی های بعدی با شما تماس خواهند گرفت.

در نظر داشته باشید که پر کردن این فرم توسط شما هیچ گونه مسئولیتی برای استخدام از طرف آکادمی شنا در بر نخواهد داشت و پر کردن این فرم تنها به منزله درخواست همکاری با این مجموعه تلقی می گردد.

فرم درخواست همکاری