آغاز مرحله دوم لیگ واترپلو زیر ۱۷ سال از اول آذر ۱۳۹۶

تنفس در کرال سینه
آموزش مقدماتی تنفس در شنای کرال سینه
آبان ۲۱, ۱۳۹۶
اکادمی شنای ایران
انواع تمرینات اینتروال و چگونگی طراحی تمرینات اینتروال
آبان ۲۱, ۱۳۹۶

آغاز مرحله دوم لیگ واترپلو زیر ۱۷ سال از اول آذر ۱۳۹۶

اکادمی شنا ایران

مرحله دوم سومین دوره لیگ واترپلو زیر ۱۷ سال کشور به میزبانی تهران، قزوین و مشهد از اول آذر ۱۳۹۶ آغاز می‌شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ مرحله دوم سومین دوره مسابقات لیگ واترپلو زیر ۱۷ سال کشور به میزبانی سه استان تهران، مشهد و قزوین برگزار خواهد شد. این دوره از مسابقات با حضور ۲۱ تیم در سه گروه از سراسر کشور برگزار شده و مرحله نخست آن ۱۱ الی ۲۰ مهر ماه ۱۳۹۶ در استخر‌های قهرمانی آزادی و استخر بین المللی ۹ دی تهران پیگیری و به پایان رسید. پس از پایان مرحله اول این مسابقات تیم‌ پیشگامان کویر یزد در گروه A ، تیم استخر آزادی تهران در گروه B و شرکت ساختمانی ماندنی در گروه C عنوان نخست را از آن خود کردند.

رقابت‌های گروه اول و سوم این مسابقات به مدت سه روز، چهارشنبه الی جمعه ( اول تا سوم آذر ۱۳۹۶) در استان‌های تهران و مشهد برگزار خواهد شد. همچنین دیدارهای گروه دوم چهارشنبه الی جمعه ( هشتم تا دهم آذر ۱۳۹۶) در قزوین پیگیری می‌شود.

طبق جدول زمان‌بندی اعلام شده از سوی سازمان لیگ واترپلو مرحله دوم این مسابقات در سه گروه و سه استان مختلف به شرح ذیل برگزار می‌شود:

برنامه مرحله دوم گروه A مسابقات:

بازی مرحله  گروه تیم تیم روز و تاریخ ساعت  محل برگزاری
۱ دور اول A کشواد طلایه داران چهارشنبه ۹۶/۹/۱ ۹٫۰۰ استخر آزادی
۲ دور اول A باشگاه کارگران اصفهان نیروی زمینی چهارشنبه ۹۶/۹/۱ ۱۰٫۰۰ استخر آزادی
۳ دور اول A پیشگامان کویر یزد پارس بهادر جنوب چهارشنبه ۹۶/۹/۱ ۱۱٫۰۰ استخر آزادی
۴ دور دوم A نیروی زمینی سایپا چهارشنبه ۹۶/۹/۱ ۱۴٫۰۰ استخر آزادی
۵ دور دوم A پارس بهادر جنوب کشواد چهارشنبه ۹۶/۹/۱ ۱۵٫۰۰ استخر آزادی
۶ دور دوم A باشگاه کارگران اصفهان پیشگامان کویر یزد چهارشنبه ۹۶/۹/۱ ۱۶٫۰۰ استخر آزادی
۷ دور سوم A طلایه داران پارس بهادر جنوب چهارشنبه ۹۶/۹/۱ ۱۸٫۰۰ استخر آزادی
۸ دور سوم A سایپا پیشگامان کویر یزد چهارشنبه ۹۶/۹/۱ ۱۹٫۰۰ استخر آزادی
۹ دور سوم A کشواد باشگاه کارگران اصفهان چهارشنبه ۹۶/۹/۱ ۲۰٫۰۰ استخر آزادی
۱۰ دور چهارم A پیشگامان کویر یزد نیروی زمینی پنج شنبه ۹۶/۹/۲ ۹٫۰۰ استخر آزادی
۱۱ دور چهارم A باشگاه کارگران اصفهان طلایه داران پنج شنبه ۹۶/۹/۲ ۱۰٫۰۰ استخر آزادی
۱۲ دور چهارم A سایپا کشواد پنج شنبه ۹۶/۹/۲ ۱۱٫۰۰ استخر آزادی
۱۳ دور پنجم A پارس بهادر جنوب باشگاه کارگران اصفهان پنج شنبه ۹۶/۹/۲ ۱۶٫۰۰ استخر آزادی
۱۴ دور پنجم A نیروی زمینی کشواد پنج شنبه ۹۶/۹/۲ ۱۷٫۰۰ استخر آزادی
۱۵ دور پنجم A طلایه داران سایپا پنج شنبه ۹۶/۹/۲ ۱۸٫۰۰ استخر آزادی
۱۶ دور ششم A کشواد پیشگامان کویر یزد  جمعه ۹۶/۹/۳ ۹٫۰۰ استخر آزادی
۱۷ دور ششم A سایپا پارس بهادر جنوب  جمعه ۹۶/۹/۳ ۱۰٫۰۰ استخر آزادی
۱۸ دور ششم A نیروی زمینی طلایه داران  جمعه ۹۶/۹/۳ ۱۱٫۰۰ استخر آزادی
۱۹ دور هفتم A باشگاه کارگران اصفهان سایپا  جمعه ۹۶/۹/۳ ۱۶٫۰۰ استخر آزادی
۲۰ دور هفتم A پیشگامان کویر یزد طلایه داران  جمعه ۹۶/۹/۳ ۱۷٫۰۰ استخر آزادی
۲۱ دور هفتم A پارس بهادر جنوب نیروی زمینی  جمعه ۹۶/۹/۳ ۱۸٫۰۰ استخر آزادی

جدول رده بندی گروه A لیگ واترپلو زیر ۱۷ سال تا پایان مرحله اول:

ردیف نام تیم بازی برد باخت مساوی گل زده گل خورده تفاضل امتیاز
۱ پیشگامان کویر یزد ۶ ۶ ۰ ۰ ۱۰۸ ۱۹ ۸۹+ ۱۲
۲ سایپا ۶ ۵ ۱ ۰ ۱۰۳ ۲۰ ۸۳+ ۱۰
۳ باشگاه کارگران اصفهان ۶ ۴ ۲ ۰ ۸۸ ۴۰ ۴۸+ ۸
۴ کشواد ۶ ۳ ۳ ۰ ۳۶ ۸۹ -۵۳ ۶
۵ پارس بهادر جنوب ۶ ۲ ۴ ۰ ۴۱ ۸۹ ۴۸- ۴
۶ نیروی زمینی ۶ ۱ ۵ ۰ ۳۶ ۹۰ ۵۴- ۲
۷ طلایه داران ۶ ۰ ۶ ۰ ۱۳ ۷۸ ۶۵- ۰

برنامه مرحله دوم گروه B مسابقات:

بازی مرحله  گروه تیم تیم روز و تاریخ ساعت  محل برگزاری
۱ دور اول B آزادی جمانه(تیرازیس) چهارشنبه ۹۶/۰۹/۸ ۹٫۰۰ استخر شهید رجایی قزوین
۲ دور اول B استان مرکزی زنده یاد هوشنگ پروین چهارشنبه ۹۶/۰۹/۸ ۱۰٫۰۰ استخر شهید رجایی قزوین
۳ دور اول B قزوین پالایش نفت آبادان چهارشنبه ۹۶/۰۹/۸ ۱۱٫۰۰ استخر شهید رجایی قزوین
۴ دور دوم B زنده یاد هوشنگ پروین پیام تبریز چهارشنبه ۹۶/۰۹/۸ ۱۴٫۰۰ استخر شهید رجایی قزوین
۵ دور دوم B پالایش نفت آبادان آزادی چهارشنبه ۹۶/۰۹/۸ ۱۵٫۰۰ استخر شهید رجایی قزوین
۶ دور دوم B استان مرکزی قزوین چهارشنبه ۹۶/۰۹/۸ ۱۶٫۰۰ استخر شهید رجایی قزوین
۷ دور سوم B جمانه(تیرازیس) پالایش نفت آبادان چهارشنبه ۹۶/۰۹/۸ ۱۸٫۰۰ استخر شهید رجایی قزوین
۸ دور سوم B پیام تبریز قزوین چهارشنبه ۹۶/۰۹/۸ ۱۹٫۰۰ استخر شهید رجایی قزوین
۹ دور سوم B آزادی استان مرکزی چهارشنبه ۹۶/۰۹/۸ ۲۰٫۰۰ استخر شهید رجایی قزوین
۱۰ دور چهارم B قزوین زنده یاد هوشنگ پروین پنج شنبه ۹۶/۰۹/۰۹ ۹٫۰۰ استخر شهید رجایی قزوین
۱۱ دور چهارم B استان مرکزی جمانه(تیرازیس) پنج شنبه ۹۶/۰۹/۰۹ ۱۰٫۰۰ استخر شهید رجایی قزوین
۱۲ دور چهارم B پیام تبریز آزادی پنج شنبه ۹۶/۰۹/۰۹ ۱۱٫۰۰ استخر شهید رجایی قزوین
۱۳ دور پنجم B پالایش نفت آبادان استان مرکزی پنج شنبه ۹۶/۰۹/۰۹ ۱۶٫۰۰ استخر شهید رجایی قزوین
۱۴ دور پنجم B زنده یاد هوشنگ پروین آزادی پنج شنبه ۹۶/۰۹/۰۹ ۱۷٫۰۰ استخر شهید رجایی قزوین
۱۵ دور پنجم B جمانه(تیرازیس) پیام تبریز پنج شنبه ۹۶/۰۹/۰۹ ۱۸٫۰۰ استخر شهید رجایی قزوین
۱۶ دور ششم B آزادی قزوین  جمعه  ۹۶/۰۹/۱۰ ۹٫۰۰ استخر شهید رجایی قزوین
۱۷ دور ششم B پیام تبریز پالایش نفت آبادان  جمعه  ۹۶/۰۹/۱۰ ۱۰٫۰۰ استخر شهید رجایی قزوین
۱۸ دور ششم B زنده یاد هوشنگ پروین جمانه(تیرازیس)  جمعه  ۹۶/۰۹/۱۰ ۱۱٫۰۰ استخر شهید رجایی قزوین
۱۹ دور هفتم B استان مرکزی پیام تبریز  جمعه  ۹۶/۰۹/۱۰ ۱۶٫۰۰ استخر شهید رجایی قزوین
۲۰ دور هفتم B قزوین جمانه(تیرازیس)  جمعه  ۹۶/۰۹/۱۰ ۱۷٫۰۰ استخر شهید رجایی قزوین
۲۱ دور هفتم B پالایش نفت آبادان زنده یاد هوشنگ پروین  جمعه  ۹۶/۰۹/۱۰ ۱۸٫۰۰ استخر شهید رجایی قزوین

جدول رده بندی گروه B لیگ واترپلو زیر ۱۷ سال تا پایان مرحله اول:

ردیف نام تیم بازی برد باخت مساوی گل زده گل خورده تفاضل امتیاز
۱ استخر آزادی تهران ۶ ۶ ۰ ۰ ۵۷ ۲۸ ۲۹+ ۱۲
۲ قزوین ۶ ۵ ۱ ۰ ۵۰ ۴۰ ۱۰+ ۱۰
۳ پیام تبریز ۶ ۴ ۲ ۰ ۶۵ ۳۰ ۳۵+ ۸
۴ پالایش نفت آبادان ۶ ۳ ۳ ۰ ۳۷ ۳۸ ۶
۵ زنده یاد هوشنگ پروین ۶ ۲ ۴ ۰ ۲۵ ۳۶ ۱۱- ۴
۶ جمانه (تیرازیس) ۶ ۱ ۵ ۰ ۲۵ ۴۶ ۲۱- ۲
۷ استان مرکزی ۶ ۰ ۶ ۰ ۱۲ ۵۳ ۴۱- ۰

برنامه مرحله دوم گروه C مسابقات:

بازی مرحله  گروه تیم تیم روز و تاریخ ساعت  محل برگزاری
۱ دور اول C صنایع روی خمسه زنجان آریانا چهارشنبه ۹۶/۰۹/۰۱ ۹٫۰۰ استخر شهید هاشمی نژاد مشهد
۲ دور اول C فارس آینده سازان آزادی چهارشنبه ۹۶/۰۹/۰۱ ۱۰٫۰۰ استخر شهید هاشمی نژاد مشهد
۳ دور اول C امید آزادی شرکت ساختمانی ماندنی چهارشنبه ۹۶/۰۹/۰۱ ۱۱٫۰۰ استخر شهید هاشمی نژاد مشهد
۴ دور دوم C آینده سازان آزادی آبمیوه سجاد چهارشنبه ۹۶/۰۹/۰۱ ۱۴٫۰۰ استخر شهید هاشمی نژاد مشهد
۵ دور دوم C شرکت ساختمانی ماندنی صنایع روی خمسه زنجان چهارشنبه ۹۶/۰۹/۰۱ ۱۵٫۰۰ استخر شهید هاشمی نژاد مشهد
۶ دور دوم C فارس امید آزادی چهارشنبه ۹۶/۰۹/۰۱ ۱۶٫۰۰ استخر شهید هاشمی نژاد مشهد
۷ دور سوم C آریانا شرکت ساختمانی ماندنی چهارشنبه ۹۶/۰۹/۰۱ ۱۸٫۰۰ استخر شهید هاشمی نژاد مشهد
۸ دور سوم C آبمیوه سجاد امید آزادی چهارشنبه ۹۶/۰۹/۰۱ ۱۹٫۰۰ استخر شهید هاشمی نژاد مشهد
۹ دور سوم C صنایع روی خمسه زنجان فارس چهارشنبه ۹۶/۰۹/۰۱ ۲۰٫۰۰ استخر شهید هاشمی نژاد مشهد
۱۰ دور چهارم C امید آزادی آینده سازان آزادی پنج شنبه ۹۶/۰۹/۰۲ ۹٫۰۰ استخر شهید هاشمی نژاد مشهد
۱۱ دور چهارم C فارس آریانا پنج شنبه ۹۶/۰۹/۰۲ ۱۰٫۰۰ استخر شهید هاشمی نژاد مشهد
۱۲ دور چهارم C آبمیوه سجاد صنایع روی خمسه زنجان پنج شنبه ۹۶/۰۹/۰۲ ۱۱٫۰۰ استخر شهید هاشمی نژاد مشهد
۱۳ دور پنجم C شرکت ساختمانی ماندنی فارس پنج شنبه ۹۶/۰۹/۰۲ ۱۶٫۰۰ استخر شهید هاشمی نژاد مشهد
۱۴ دور پنجم C آینده سازان آزادی صنایع روی خمسه زنجان پنج شنبه ۹۶/۰۹/۰۲ ۱۷٫۰۰ استخر شهید هاشمی نژاد مشهد
۱۵ دور پنجم C آریانا آبمیوه سجاد پنج شنبه ۹۶/۰۹/۰۲ ۱۸٫۰۰ استخر شهید هاشمی نژاد مشهد
۱۶ دور ششم C صنایع روی خمسه زنجان امید آزادی جمعه ۹۶/۰۹/۰۳ ۹٫۰۰ استخر شهید هاشمی نژاد مشهد
۱۷ دور ششم C آبمیوه سجاد شرکت ساختمانی ماندنی جمعه ۹۶/۰۹/۰۳ ۱۰٫۰۰ استخر شهید هاشمی نژاد مشهد
۱۸ دور ششم C آینده سازان آزادی آریانا جمعه ۹۶/۰۹/۰۳ ۱۱٫۰۰ استخر شهید هاشمی نژاد مشهد
۱۹ دور هفتم C فارس آبمیوه سجاد جمعه ۹۶/۰۹/۰۳ ۱۶٫۰۰ استخر شهید هاشمی نژاد مشهد
۲۰ دور هفتم C امید آزادی آریانا جمعه ۹۶/۰۹/۰۳ ۱۷٫۰۰ استخر شهید هاشمی نژاد مشهد
۲۱ دور هفتم C شرکت ساختمانی ماندنی آینده سازان آزادی جمعه ۹۶/۰۹/۰۳ ۱۸٫۰۰ استخر شهید هاشمی نژاد مشهد

جدول رده بندی گروه C لیگ واترپلو زیر ۱۷ سال تا پایان مرحله اول:

ردیف نام تیم بازی برد باخت مساوی گل زده گل خورده تفاضل امتیاز
۱ شرکت ساختمانی ماندنی ۶ ۶ ۰ ۰ ۶۶ ۱۷ ۴۹+ ۱۲
۲ آبمیوه سجاد مشهد ۶ ۵ ۱ ۰ ۶۳ ۲۲ ۴۱+ ۱۰
۳ صنایع روی خمسه زنجان ۶ ۴ ۲ ۰ ۴۷ ۲۲ ۲۵+ ۸
۴ فارس ۶ ۳ ۳ ۰ ۴۰ ۳۲ ۸+ ۶
۵ آریانا ۶ ۲ ۴ ۰ ۲۵ ۴۹ ۲۴- ۴
۶ امید آزادی ۶ ۱ ۵ ۰ ۲۲ ۴۲ ۲۰- ۲
۷ آینده سازان آزادی ۶ ۰ ۶ ۰ ۱۰ ۸۹ ۷۹- ۰

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *