معرفی ورزشکاران و قهرمانان

آبان ۲۴, ۱۳۹۶
اکادمی شنای ایران

گفتگویی کوتاه با استاد نورالدینی طالبی پیشکسوت شنا

نورالدین طالبی: من عاشق هستم. شصت سال با ورزش من از سال ۱۳۳۶ عضو تیم ملی شنا بودم. ۶۰ سال با ورزش هستم. یعنی ورزش تمام […]