آموزش شنای کرال پشت

آذر ۲۲, ۱۳۹۶
مدرسه شنا ایران

کلیپ آموزشی سالتو در شنا کرال پشت

کلیپ آموزشی سالتو در شنا کرال پشت یک شناگر حرفه ای همیشه قبل از ورود به آب برای انجام شنای کرال پشت به چند مورد دقت […]