آموزش شنای قورباغه

آبان ۱۰, ۱۳۹۶
آکادمی شنای ایران-آموزش سالتو در شنای قورباغه

فیلم آموزش سالتو در شنای قورباغه

لازم به توضیح است که آموزش سالتو در شنای قورباغه همانند شنای پروانه می باشد . تنها تفاوت سالتو در این دو شنا مربوط به اعمال […]