علوم ورزشی

آذر ۲۲, ۱۳۹۶
مدرسه شنا ایران

یک برنامه تمرینی خوب باید چه ویژگی‌های داشته باشد؟

آکادمی شنا ایران : تعیین یک برنامه‌ تمرینی بلندمدت که واقعاً موثر باشد، آنقدرها هم که فکر می‌کنید ساده نیست. اگر صرفاً رفتن به باشگاه و […]