آموزش شنا

آبان ۲۲, ۱۳۹۶

تغذیه مناسب در شنا

برای داشتن تغذیه مناسب در شنا نیاز به برخی ویتامین ها و مواد معدنی در طی دوره ی تمرین و مسابقات به صورت بیش از میزان […]
آبان ۲۱, ۱۳۹۶

آسیب و خطرات شنا

شنا یک ورزش سالم است و در مقایسه با دیگر ورزش ها آسیب و خطرات شنا بسیار کم تر است. با این وجود تعداد کمی از […]
آبان ۲۱, ۱۳۹۶
اکادمی شنای ایران

انواع تمرینات اینتروال و چگونگی طراحی تمرینات اینتروال

تمرینات اینتروال یا متناوب ، شامل مراحل تمرین و استراحت به طور متناوب می باشد . در تمرینات اینتروال ، میزان خستگی به مراتب کمتر از […]
آبان ۲۱, ۱۳۹۶
تنفس در کرال سینه

آموزش مقدماتی تنفس در شنای کرال سینه

یکی از قسمت های مهم شنای کرال سینه، آموزش مقدماتی تنفس در شنای کرال سینه است و این مرحله همان تخلیه هوای ذخیره شده ششها در […]