آموزش شنا

آبان ۱۳, ۱۳۹۶
آکادمی شنای ایران - نتایج مهم استفاده از کفی در تمرینات شنا

نتایج مهم استفاده از کفی در تمرینات شنا

در مورد سازگاری در اثر تمرین با کفی شنا ، مگلیسکو و همکارانش در سال ۱۹۸۵ استفاده از کفی در شنا را جزء تمرینات مقاومتی قلمداد […]
آبان ۱۳, ۱۳۹۶

آموزش مقدماتی حرکت پا در شنای کرال سینه

در شنای کرال، حرکت پا بسیار حایز اهمیت است . مطلب مهم این که بر خلاف تصور ما حرکات شدید و کند پاها توام با سرو […]
آبان ۱۱, ۱۳۹۶

آشنایی با تعدادی از اصطلاحات تمرینات شنا

تعدادی از اصطلاحات تمرین شنا که ممکن است هنگام تمرین از مربی خود بشنوید : ممکن است در طول تمرین خود با هرکدام از اصطلاحات زیر […]
آبان ۱۱, ۱۳۹۶
آکادمی شنای ایران- آموزش حرکت دست کرال سینه

آموزش حرکت دست کرال سینه

آموزش حرکت دست کرال سینه به عنوان عامل اصلی حرکت در این شنا از اهمیت بالایی برخوردار است. حرکت کامل به صورت متناوب و پیوسته صورت […]