آموزش شنا

آبان ۴, ۱۳۹۶
آکادمی شنای ایران

آموزش مقدماتی شنای کرال سینه (بخش دوم)

دومین مرحله ی آموزشی ، حرکت دست کرال سینه مراحل حرکات دست : تعویض منظم حرکت دستها در شنای کرال سینه موجب پیشـروی در آب مـی […]
آبان ۳, ۱۳۹۶
مقدار سوزاندن کالری در شنا

مقدار سوزاندن کالری در شنا

این که دقیقا با شنا کردن چقدر کالری می‌سوزانید، بستگی به سبک شنایی که انتخاب می‌کنید و وزن شما دارد.   ??شنای عمومی اگر می‌خواهید استخر […]
آبان ۳, ۱۳۹۶
آموزش شناي كرال سينه

آموزش شنای کرال سینه(بخش اول)

کرال سینه شنایی است که در آن ضربات منظم پاها به همراه حرکت دست ها که به تناوب از آب خـارج و وارد شده و آب […]
آبان ۳, ۱۳۹۶

عملکرد پا در شنای پروانه

پا زدن درشنای پروانه  درعمل شبیه پا زدن در کرال سینه است، با این تفاوت که دراین جا هر دو پا همزمان با هم حرکت می‌کنند، […]