آموزش شنا قورباغه

آذر ۲۲, ۱۳۹۶
مدرسه شنا ایران

آموزش مقدماتی شنای قورباغه بخش اول

وضعیت بدن و سر در شنای قورباغه برای حرکت پیوسته در این شنا بهتر آن است که وضعیت بدن در حالت نسبتا افقی باشد. هرچند به […]