آموزش شنا پروانه

آبان ۳, ۱۳۹۶

عملکرد پا در شنای پروانه

پا زدن درشنای پروانه  درعمل شبیه پا زدن در کرال سینه است، با این تفاوت که دراین جا هر دو پا همزمان با هم حرکت می‌کنند، […]