آموزش شنا

اسفند ۲۷, ۱۳۹۶
با آسیب دیدگی شانه در شنا چه کنیم؟

با آسیب دیدگی شانه در شنا چه کنیم؟

بسیاری از شناگران دچار مشکل در عضلات شانه می‌شوند که آسیب‌دیدگی متداول است و به دلیل استفاده بیش از حد و کشیدگی در عضلات شانه شناگران […]
آذر ۲۲, ۱۳۹۶
مدرسه شنا ایران

آموزش مقدماتی شنای قورباغه بخش اول

وضعیت بدن و سر در شنای قورباغه برای حرکت پیوسته در این شنا بهتر آن است که وضعیت بدن در حالت نسبتا افقی باشد. هرچند به […]
آبان ۲۶, ۱۳۹۶

روش تدریس شنا

سازمان یک درس شنا برای اینکه هنگام تدریس شنا موقعیت خوبی داشته باشید، ضروری است به مراحل سنی توجه داشته باشیم. مربی باید تلاش نماید درصورت […]
آبان ۴, ۱۳۹۶
آکادمی شنای ایران

آموزش مقدماتی شنای کرال سینه (بخش دوم)

دومین مرحله ی آموزشی ، حرکت دست کرال سینه مراحل حرکات دست : تعویض منظم حرکت دستها در شنای کرال سینه موجب پیشـروی در آب مـی […]