افزایش استقامت در ورزش

آذر ۲۳, ۱۳۹۶
آکادمی شنای ایران

چگونه استقامت خود را در شناکردن افزایش دهیم

آیا هر موقع که احساس انرژی پایین داشتید به سمت شنا می روید؟ آیا واقعا به دنبال افزایش استقامت برای رقابتی سخت در شنا با دوستانتان […]